rudarska industrija

rudarstvo-industrija

rudarska industrija

U rudarskoj industriji, bilo da se radi o rudarstvu ili preradi minerala, uslovi rada su relativno teški, a zahtjevi za opremom vrlo visoki.Na primjer, pumpa za gnojenje koja se koristi za transport sredine i jalovine, pumpa za pjenu za transport koncentrata i muljne smjese, pumpa s dugim vratilom u tretmanu otpadnih voda, pumpa za drenažu rudnika itd.
Victor može da obezbedi napredni sistem zaptivanja i pomoćni sistem kako bi pomogao kupcima da smanje troškove održavanja, produži ciklus održavanja i obezbedi siguran i pouzdan rad opreme.