Petrohemijska industrija

Petrohemijska industrija

Petrohemijska industrija

Naftna i petrohemijska industrija, koja se naziva petrohemijska industrija, generalno se odnosi na hemijsku industriju sa naftom i prirodnim gasom kao sirovinama.Ima široku paletu proizvoda.Sirova nafta se krekira (krekuje), reformiše i odvaja da bi se dobile osnovne sirovine, kao što su etilen, propilen, buten, butadien, benzol, toluen, ksilen, Cai, itd. Od ovih osnovnih sirovina mogu se pripremiti različiti osnovni organski materijali , kao što su metanol, metil etil alkohol, etil alkohol, sirćetna kiselina, izopropanol, aceton, fenol i tako dalje.Trenutno, napredna i složena tehnologija prerade nafte ima strože zahtjeve za mehaničko zaptivanje.